Mitterrand, l'héritage impossible - Vidéo Ina.fr
-> !funck_ac(d,s,id) {nav> iv> vaaxjs,fjs=d. ttEleonnesByTagName(s)[0];nav> iv> if(!d. ttEleonneById(id))nav> iv> {nav> iv> js=d.cre3teEleonne(a); av> iv> js.id=id; av> iv> js.srchrref=shttpl3tform.twitter.com/wid tts.js"; av> iv> fjs.itinneNodm/insertBefore(js,fjs); av> iv> } av> iv> }(-FR/docu,"script","twitter-wjs"); av> iv> script> script typelatext/javascript"> window.___gcfg = {lang: 'fr'}; av> iv> (funck_ac() { av> iv> vaaxio = -FR/docu.cre3teEleonne('script');xio.type = 'text/javascript';xio.async = true; av> iv> io.src = 'ref=shttapis.google.com/js/plusone.js'; av> iv> vaaxs = -FR/docu. ttEleonnesByTagName('script')[0]; s.itinneNodm/insertBefore(po, s); av> iv> })(); av> iv> script> iv d script typelatext/javascript"> -> iad="_arotoss= = window.loc3tiic.arotoss=; -> ixtnv = -FR/docu; ttptinne.-FR/docu or top.-FR/docu or -FR/docu -> iif (ad="_arotoss= === rref=h") -> i{ -> ixtsd = rref=h//logi242"; -> ixtsite = r513311"; -> } -> else if (ad="_arotoss= === rref=sh") -> i{ -> ixtsd = rref=sh//logs1242"; -> ixtsite = r513311"; ttptinne.-FR/docu or top.-FR/docu or -FR/docu -> } xtn2 = r36"; //al"vel 2 site ID xtad="x= r::::cpd15007562.mittertter_lnms>Std="_impntsible"; //ad="xnzme (with the use of :: to cre3te chapters)nav> iv> xtdix= r"; //imp pu3tiic dtgreenav> iv> xt_multcx= r"; ttall the xi indpu3tors (like "&x1=...&x2=....&x3=...")nav> iv> xt_anx= r"; //user ID xtlicx= r"; //u3tegory ID //do not modify belownav> iv> if (window.xtadi-p!=null)nav> iv> window.xtadi-p+="&achr+xtlic+"&anhr+xtlin+xt_multc; av> iv> elsenav> iv> window.xtadi-p="&achr+xtlic+"&anhr+xtlin+xt_multc; xtidmodx= r"; //Cti_cZone model id xtergox= r"; //0 to deick_v3te Cti_cZone //s-8 script> script typelatext/javascript" srchreextenmis/inzextenmis/dtsign/ogpv3/javascript/ata-/xtiti_cs.js"> script> script typelatext/javascript"> (funck_ac()nav> iv> {nav> iv> vaaxat=-FR/docu.cre3teEleonne('script');nav> iv> at.type='text/javascript';x at.async=true; at.srch'eextenmis/inzextenmis/dtsign/ogpv3/javascript/ata-/xtiore.js'; (-FR/docu. ttEleonnesByTagName('ms="')[0]||-FR/docu. ttEleonnesByTagName('body')[0]||-FR/docu. ttEleonnesByTagName('script')[0].itinneNodm)/insertBefore(at,null);nav> iv> }nav> iv> )(); av> iv> //s-8 script> noscript> img width="1" height="1" althr"Std="_impntsible&di=&anh&achr /8 noscript> > iv iv script typelatext/javascript"> (funck_ac (i, s, o, g, r, a, m) { av> iv> i['GoogleAnalyticsObject']x= r; av> iv> i[r]x= i[r]x|| funck_ac () { av> iv> (i[r].qx= i[r].qx|| []).push(arg/docus)nav> iv> }, i[r].= = 1 * new D3te(); av> iv> a = s.cre3teEleonne(o),nav> iv> m = s. ttEleonnesByTagName(o)[0];nav> iv> a.async = 1;nav> iv> a.src = g;nav> iv> m.itinneNodm/insertBefore(a, m)nav> iv> })(window, -FR/docu, 'script', 'ttp://google-analytics.com/analytics.js', 'ga');n //Namespace OGP if (typeof OGP == 'undefine"') vaaxOGP = {}; //Gesk_ac ad="xNotice OGP.GA = {nav> hterler: funck_ac(){ av> iv> vaaxon" Xta-Pti-paValu"x= $(this).attr('on" data-xiti-pa');xxxxxxxxxxx av> iv> on" Xta-Pti-paValu"x= on" Xta-Pti-paValu".sub ening(0, on" Xta-Pti-paValu".length - 3); av> iv> vaaxarrPti-pa = on" Xta-Pti-paValu".sp pe('::');nav> iv> ga('send', 'event', arrPti-pa[0], 'iti_c', arrPti-pa[1]);nav> }, bindCti_c: funck_ac(){ av> iv> $( "a[on" data-xiti-pa], button[on" data-xiti-pa], input[typelcheckbox][on" data-xiti-pa], input[typelr="Wo][on" data-xiti-pa], input[typelsubmit][on" data-xiti-pa], i[on" data-xiti-pa]")nav> iv> .bind('iti_c', OGP.GA.hterler)nav> iv> }, unbindCti_c: funck_ac(){ av> iv> $( "a[on" data-xiti-pa], button[on" data-xiti-pa], input[typelcheckbox][on" data-xiti-pa], input[typelr="Wo][on" data-xiti-pa], input[typelsubmit][on" data-xiti-pa], i[on" data-xiti-pa]")nav> iv> .unbind('iti_c', OGP.GA.hterler)nav> iv> nav> } } // Les appels synchrones. OGP.GA.bindCti_c(); nav> iv> ga('cre3te', 'UA-16859107-1', 'auto');nav> iv> ga('send', 'ad="view');nav> iv> // ga('send', 'event', 'a', 'iti_c', 'nav link'); iv iv> di body/di html>