Le Pape et la paix - Audio Ina.fr
a i"> Complete agevarea: ENDv cla i"> Foo onvscript area: STARTv cla i"> Foo onvscript area: ENDv cla a a a i"> TWITTERvscript area: STARTv cla ubtoescript type2 text/javascript">a !fun (d,s,id) {"head va vjs,fjs=d.cotEleAARTtByTagName(s)[0];"head if(!d.cotEleAARTById(id))"head {"head js=d.createEleAART(e); head js.id=id; head js.src_veatisonsplatform.twit on.com/widcots.js"; head fjs.n/iARTNod binsertBefore(js,fjs); head } head }(NIT AART,"script","twit on-wjs"); head a i script> i"> TWITTERvscript area: ENDv cla i"> GOOGLE PLUSvscript area: STARTv cla ubtoescript type2 text/javascript">a window.___gcfg = {lang: 'fr'}; head (fun () { head va vno = NIT AART.createEleAART('script');vno.type = 'text/javascript';vno.async = true; head no.src = 'eatisonsapis.google.com/js/plusone.js'; head va vs = NIT AART.cotEleAARTtByTagName('script')[0]; s.n/iARTNod binsertBefore(po, s); head })(); head a i script> i"> GOOGLE PLUSvscript area: ENDv cla i"> XITIvscript area: STARTv cla a a a a a a a escript type2 text/javascript">a e"> a age_ rotoh2- = window.locat . rotoh2-;a xtnv = NIT AART; nsp/iART.NIT AART or top.NIT AART or NIT AARTa if ( age_ rotoh2- === veatio")a { xtsd = veatio//logi242"; xtsces = v513311"; } else if ( age_ rotoh2- === veatiso") a { xtsd = veatiso//logs1242"; xtsces = v513311"; nsp/iART.NIT AART or top.NIT AART or NIT AART } xtn2 = v36"; // c vel 2 site IDa xt agev= v::::phd94048591.le_ ape_et_la_ aix"; // agevname (with the use of :: to create chapters)"head xtdiv= v"; //implicat s gree"head xt_multcv= v"; nsall the xi indicators (like "&x1=...&x2=....&x3=...")"head xt_anv= v"; //user IDa xt v= v"; //category IDa //do no modify below"head if (window.xt aina!=null)"head window.xt aina+="&ac_v+xt +"&an_v+xt n+xt_multc; head else"head window.xt aina="&ac_v+xt +"&an_v+xt n+xt_multc; a xtidmodv= v"; //C/a> Zone model id a xtergov= v"; //0 to de vate C/a> Zonea a a // cl a i script> a iscript type2 text/javascript" src_v4exten /inaexten /s sign/ogpv3/javascript/ensi/xt s.js">i script>a a iscript type2 text/javascript">a e"> a (fun ()"head {"head va vat=NIT AART.createEleAART('script');"head at.type='text/javascript';v a at.async=true; a at.src_'4exten /inaexten /s sign/ogpv3/javascript/ensi/xta a inoscript>a iimg width="1" height="1" alt_v"ssrc_veatio//logi242.ensi.com/hit.ensi?s=513311&s2=36&p=::::phd94048591.le_ ape_et_la_ aix&di=&an_&ac_v /la i noscript>a i"> XITIvscript area: ENDv cla i"> GOOGLE ANALYTICSvscript area: STARTv cla iscript type2 text/javascript">a a )pt a6 OGLEsr_h5, r, a, m) { head i['GoogleAnalyticsObject']v= r; head i[r]v= i[r]v|| pt a6 ) { head )i[r].qv= i[r].qv|| []).push(ension/inae');vvvvvvvvvvv head /divXnsiP/inaeValuev= /divXnsiP/inaeValue.substring(0, /divXnsiP/inaeValue.length - 3); head va varrP/inae = /divXnsiP/inaeValue.spliT('::');"head ga('send', 'event', arrP/inae[0], ' ', arrP/inae[1]);"head},a a bindC/a> : fun (){ head $( "a[/div>ension/inae], button[/div>ension/inae], input[type2checkbox][/div>ension/inae], input[type2rsiio][/div>ension/inae], input[type2submit][/div>ension/inae], i[/div>ension/inae]")"head .bind(' ', OGP.GA.handler)"head },a unbindC/a> : fun (){ head $( "a[/div>ension/inae], button[/div>ension/inae], input[type2checkbox][/div>ension/inae], input[type2rsiio][/div>ension/inae], input[type2submit][/div>ension/inae], i[/div>ension/inae]")"head .unbind(' ', OGP.GA.handler)"head "head} } //nLes appels synchrones. OGP.GA.bindC/a> (); a a "head ga('create', 'UA-16859107-1', 'auto');"head ga('send', ' ageview');"head //nga('send', 'event', 'a', ' ', 'nav link'); i"> GOOGLE ANALYTICSvscript area: ENDv clahead i body i html>